Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o.

Czynne

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

tel. 94 37 32 900

fax. 94 37 32 910

biuro@puk-bornesulinowo.pl

ul. Targowa 5

78-449 Borne Sulinowo

Adm. wspólnotami mieszkaniowymi: 94 37 32 906

Adm. cmentarzami komunalnymi i Gospodarka Odpadami: 94 37 32 907

Energia Cieplna: 94 37 32 908