Niszczenie dokumentów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bornem Sulinowie oferuje profesjonalną usługę niszczenia dokumentów i nośników danych .

Oferujemy:

  • Załadunek spakowanych dokumentów
  • Transport do siedziby firmy pojazdem monitorowanym
  • Odbiór i ważenie dokumentów przez wyszkolonego pracownika
  • Niszczenie przemysłową niszczarką zgodnie z normą DIN 66399
  • Wystawienie protokołu zniszczenia dokumentów
  • Wystawienia karty przekazania odpadów w systemie BDO na życzenie klienta
  • Wystawienie kopii certyfikatu niszczarki

Powierzone dokumenty niszczymy bezpiecznie, profesjonalnie i ekologicznie, ścinki są belowane a następnie przekazywane do instalacji w celu przygotowania do ponownego użycia. Cena niszczenia dokumentów jest zależna od:

  • Ilości dokumentów
  • Miejsca odbioru
  • Załadunku

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt pod numerem 94-37-32-907.