Świadczymy usługi odbioru i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych od mieszkańców gminy Borne Sulinowo.

Spółka jest wyposażona w specjalistyczny wóz asenizacyjny, służący do prowadzenia tego rodzaju działalności. Posiadamy wszystkie stosowne decyzje i zezwolenia, co skutkuje zapewnieniem wysokiej jakości świadczonych usług. W celu zgłoszenia usługi i uzyskania dodatkowych informacji na powyższy temat prosimy o kontakt pod numerem : 94 37-32-907 lub 94 37-32-908.

Aktualny cennik znajdziesz tutaj.